Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
Blogi eksperckie Aktualności Atrakcje Destynacje Wiedza Katalog firm Kontakt Mapa serwisu Rejestracja Logowanie
EventMapa.pl - Twój przewodnik po eventach
Lupa  

szukaj informacji     szukaj firmy
Baner
 

Regulamin

 

 

Portal EventMapa.pl

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu EventMapa.pl.

1.2 Każdy Użytkownik jest zobowiązany z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Definicje

2.1 Użytkownik - jest to każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Portalu (m.in. przegląda, czyta lub wprowadza jakiekolwiek Wpisy czy Teksty).

2.2 Wydawca i Administrator Nobell Congressing sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 526 288 86 21

 

2.3 Profile - są to dane osób rejestrujących się na EventMapa.pl

2.4 Wpisy - są to wizytówki Podmiotów z branży rejestrujących się na EventMapa.pl

2.5
Teksty - blogi eksperckie.

2.6 Newsletter - elektroniczna forma biuletynu. Czasopismo rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania.

2.7 Mailing Informacyjny - to nowoczesny sposób skutecznego dotarcia do szerokiego grona zarejestrowanych użytkowników Portalu EventMapa.pl za pomocą poczty elektronicznej. Usługa ta daje szerokie pole do informowania o nowościach i wydarzeniach w branży lub o Ofertach zarejestrowanych Podmiotów.

 

§ 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

3.1 Poprzez wypełnienie formularza rejestracji Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o uczestnictwie w Portalu EventMapa.pl

3.2 Wpisując swój adres e-mail na stronie Portalu Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o subskrypcji Newsletterów.

3.3 Wpisując swój adres e-mail na stronie Portalu Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o subskrypcji Mailingu Informacyjnego.

3.4 Rozwiązanie umów następuje z chwilą wyrejestrowania Użytkownika z Portalu lub wypisania się z wybranych list subskrypcji.

 

§ 4. Zasady korzystania z Portalu

4.1 Uprawnienie do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmianach i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników, służy wyłącznie Administratorowi.

4.2 Wszelkich zmian w swoim Profilu oraz Wpisie (wizytówce) Użytkownik dokonuje samodzielnie przy użyciu udostępnionych mu "narzędzi". W przypadku Tekstów ich zamieszczanie i aktualizacja wymaga zatwierdzenia przez Administratora.

4.3 Zabronione jest zamieszczanie Profili, Wpisów oraz Tekstów czy Reklam niezgodnych z prawem, zawierających treści pornograficzne, naruszających prawa autorskie lub sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji, które naruszą wymienione wyżej prawa.

4.4 Portal EventMapa.pl zastrzega sobie, iż:

- Nie bierze udziału w jakichkolwiek transakcjach dokonywanych przez Użytkowników Portalu.

- Nie ponosi odpowiedzialności za treść Profili, Wpisów oraz Tekstów czy Reklam zamieszczanych przez Użytkowników na Portalu.

- Nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kontaktu między Użytkownikami.

- Nie może w pełni uwiarygodnić Osób/Firm korzystających z Portalu.

- Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu powstałe w wyniku działania "siły wyższej" (np. pożar, powódź, awaria sprzętu, itp.)

4.5 Użytkownik wyraża zgodę na:

- Otrzymywanie e-mailem, faxem i sms-em informacji na temat nowości na EventMapa.pl

- Otrzymywanie informacji reklamowych od EventMapa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. Dz. U. nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"

- Przetwarzanie przez EventMapa.pl jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 

§ 5. Zawartość Wortalu

5.1 Kategorie i Podkategorie - Jest to klasyfikacja i podział całego obszaru branży turystyki biznesowej na EventMapa.pl pozwalający użytkownikom i internautom możliwie szybko dotrzeć do interesujących ich treści. Podział na Kategorie i Podkategorie jest podziałem otwartym.

5.2 Redaktorzy - są to osoby, którym na podstawie zawartej umowy o współpracy z EventMapa.pl Administrator portalu przyznał prawo do zamieszczania i redagowania Tekstów w module „Blogi eksperckie".

5.3 Zapowiedzi
- tu znajdują się terminy wszelkich istotnych wydarzeń, targów i wystaw z branży turystyki biznesowej w Polsce i na świecie z krótkimi opisami na ten temat.

5.4 Katalog - zawiera dane kontaktowe oraz oferty zarejestrowanych w EventMapa.pl Podmiotów.

5.5 Słownik - zawiera definicje haseł związanych z branżą MICE.

5.6 Wywiady - są to rozmowy redaktorów z osobami związanymi z turystyką biznesową.

5.7 Opinie

- Użytkownicy mają również prawo wyrażenia opinii (w tym i negatywnych) na temat usług świadczonych przez zarejestrowane na EventMapa.pl Podmioty z branży.

- Na negatywne opinie podmiot oceniany ma prawo zamieszczenia odpowiedzi w formie jednorazowej riposty.

- Administrator portalu zastrzega sobie prawo kontroli poziomu dyskusji pod względem merytorycznym i formalnym. W skrajnych wypadkach opinie niezgodne z prawdą, z regulaminem lub dobrymi obyczajami nie będą publikowane. Dotyczy to również komentarzy i opinii reklamowych.

- Kontakt ocenianego podmiotu i opiniodawcy będzie się odbywał wyłącznie poprzez EventMapa.pl, który jest w tym wypadku gwarantem ochrony danych adresowych, chyba że strony zdecydują inaczej.

 

§ 6. Własność intelektualna

6.1 Użytkownik może zamieszczać Teksty jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia Tekstów nie spełniających tych warunków wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw o których mowa powyżej.

6.2 W momencie zamieszczenia Teksu, Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej licencji na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści.

6.3
Administrator ma prawo bezterminowo dystrybuować i wykorzystywać Teksty zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób.

6.4 Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do innych celów, w tym komercyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub uprawnionego podmiotu.

 

§ 7.Ochrona danych


7.1 Administrator respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz możliwie jak najmniej ingeruje w sferę ich prywatności.

7.2 Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od niego danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Dane te mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora oraz podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.3
Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

7.4
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie danych osobowych Użytkownika - w inny sposób niż w następstwie bezpośredniego przekazania tych danych przez Administratora - przez osoby trzecie, wynikające z korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7.5
Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

 

§ 8 Postanowienia końcowe


8.1 W przypadku naruszeń postanowień regulaminu przez Użytkownika, Administrator, może natychmiast i bez powiadamiania Użytkownika, usunąć powstałe naruszenia a w ostateczności usunąć Profil, Wpis lub inną publikację Użytkownika.

8.2 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8.3 Wielkość opłat oraz sposób ich wnoszenia za usługi świadczone odpłatnie określa cennik, który można uzyskać pod adresem: eventmapa@eventmapa.pl

8.4 Wyjaśnienia związane z ewentualnymi pytaniami lub wątpliwościami można uzyskać pod adresem: eventmapa@eventmapa.pl
 

Najchętniej czytane

Zapowiedzi

powrót do góry ↑

Organizacja konferencji

© eventmapa.pl All rights reserved.

realizacja:Agencja Interaktywna zets.pl
Katalog firm

W naszym katalogu znajduje się 3068 firm z branży! Dołącz do nas!

Partnerzy
 • SBE
  Stowarzyszenie Branży Eventowej, nowa organizacja mająca na celu zintegrowanie środowiska branżowego, wypracowanie standardów współpracy oraz edukację branży eventowej.
 • Strony internetowe
  Najlepszą wizytówką dla Agencji zets.pl, którą z przyjemnością możemy Państwu polecić jest to jak wygląda i jak działa nasz wortal EventMapa.pl
 • Blog
  Blog prowadzony przez Rafała Mrzygłockiego z firmy Aram, dotyczy głównie oprawy audio-wizualnej imprez oraz programów TV, polecamy.
 • SOIT
  Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel to organizacja zrzeszająca profesjonalistów, których wspólnym celem jest propagowanie wiedzy o incentive travel.
 • HR Standard
  HRstandard.pl to portal skierowany do profesjonalistów zainteresowanych szeroko rozumiana branżą HR. To rzetelne źródło informacji o rynku pracy i sprawdzonych metodach zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Marketingowiec
  Marketingowiec.pl to serwis skierowany do osób zawodowo związanych z obszarem marketingu, sprzedaży, mediów oraz public relations.
 • Event
  Targi Event to prezentacja produktów, technologii, usług i kompleksowych rozwiązań dla organizacji koncertów, konferencji, wydarzeń sportowych, kulturalnych i innego rodzaju eventów.
 • Sale biznesowe
  SaleBiznesowe.pl to ogólnopolski portal zawierający kompleksowe informacje o obiektach, w których można zorganizować konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe, ale także bankiety.
 • GCB
  Gdańsk Convention Bureau to miejskie biuro kongresów.Głównym zadaniem GCB jest promocja Gdańska i Regionu, jako destynacji konferencyjnej oraz pomoc organizatorom podczas planowania wydarzeń biznesowych w regionie.
 • ITM
  W dniach 24-26 stycznia 2013 roku w Centrum Expo XXI w Warszawie odbędzie się III edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych ITM Warsaw.
 • Miejsca
  Miejsca godne polecenia to multimedialny informator turystyczny.
 • Pure Mind
  PureMind to szkolenia specjalistyczne na najwyższym poziomie, oparte o rzetelną wiedzę i doświadczenie najlepszych w Polsce ekspertów i praktyków biznesu.
 • www.eventplatforma.pl
  www.eventplatforma.pl to platforma informacyjna w całości dedykowana branży event. Głównym założeniem serwisu jest dostarczanie informacji oraz promowanie krajowych usług eventowych.

Polecamy: imprezy integracyjne dla firm imprezy firmowe incentive organizacja eventów organizacja imprez firmowych organizacja konferencji